Controle op vrachtwagenparking in Zeebrugge

Zeebruges

Controle op vrachtwagenparking in Zeebrugge: 101 van de 153 chauffeurs niet in orde met wekelijkse rust

Op een vrachtwagenparking vlak bij de haven van Zeebrugge hebben de politie- en inspectiediensten op Pinkstermaandag 6 juni, een grote controleactie gehouden. 153 vrachtwagens werden aan een controle onderworpen. De controles, onder leiding van de Arbeidsauditeur, richtten zich vooral op het respecteren van de sociale wetgeving.

De controleactie in Zeebrugge werd georganiseerd door de Federale Wegpolitie en de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen, afdeling mensenhandel, onder leiding van Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. Ook de Scheepvaartpolitie, het Interventiekorps, de politiezones Brugge en Montgomery, Douane, inspectiediensten TSW (Toezicht Sociale Wetten), RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) en SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Civiele Bescherming en ELA (European Labour Authority) namen deel aan de actie. Die laatste zorgde voor de aanwezigheid van een Bulgaarse delegatie, met vertegenwoordigers van de Bulgaarse politie en inspectiedienst. Alles samen waren er een 90-tal controleurs aanwezig op het terrein.

Er werden uiteindelijk 101 inbreuken vastgesteld omtrent de wekelijkse rust van de chauffeurs. Vrachtwagenbestuurders zijn immers verplicht op regelmatige basis een lange pauze te nemen, van minstens 45 uur. Deze mogen ze niet aan boord van hun voertuig doorbrengen. In de praktijk blijkt echter dat er voor de chauffeurs vaak geen alternatieve rustplaats, zoals een hotel of appartement, voorzien is. Ze brengen hun weekendrust dan in de cabine van hun voertuig door, op parkings waar de nodige voorzieningen (voldoende sanitair, douches, keuken, comfortabele rustplaats, …) niet voor handen zijn.

Ook werden 32 inbreuken op de terugkeerplicht vastgesteld. Vrachtwagens moeten minstens elke 8 weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma. Ook tegen deze regel worden in de praktijk vaak inbreuken vastgesteld. Transportbedrijven die in andere Europese landen gevestigd zijn en wiens voertuigen daar zijn ingeschreven, opereren zo weken of maanden aan een stuk enkel in het buitenland, zonder terug te keren naar het land van inschrijving.

Share this page