Meer controle op wanpraktijken bij koeriers UberEats en Deliveroo

Koerier

De SIOD besteedt in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 bijzondere aandacht aan de gemeenschappelijke onderzoeken binnen de platformeconomie en het bijwerken van de controlemethodologie met een verscherpte aandacht voor de economische uitbuiting van platformmedewerkers. 

Bron: De Morgen 13 januari 2023. Copyright 2023 DPG Media

De federale regering bindt met een sociaal fraudeplan de strijd aan met de uitbuiting van koeriers en pakjesbezorgers. Eindelijk, zeggen de vakbonden. 'Hopelijk zullen we nu eens concrete stappen zetten.'

De federale ministerraad zet vandaag het licht op groen voor zijn langverwachte plan voor de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping. Aan dit plan hebben liefst vier ministers gewerkt: minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR), minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De Morgen kon het plan inkijken.

Wat opvalt, is dat er 168 extra inspecteurs worden aangeworven bij de sociale inspectie. Dit brengt het totale aantal aanwervingen in deze legislatuur op 226, zo'n 20 procent van de totale bezetting. Volgens de regering gaat het om 'de grootste versterking ooit' van de inspectiediensten. "Dit moet een antwoord bieden op de wantoestanden waarmee we in 2022 geconfronteerd werden op vlak van sociale dumping en mensenhandel", zo staat in het plan.

Een van de speerpunten is het opsporen van economische uitbuiting bij platformwerkers. Sinds 1 januari is er in ons land een nieuwe wet van kracht die duidelijke criteria vastlegt om te bepalen of een koerier zelfstandige of werknemer is. Toch blijken grote platformen daar nog altijd hun voeten aan te vegen. Daarom komen er controles die speciaal gericht zijn op het opsporen en bestraffen van economische uitbuiting van deze werknemers.

Volgens Martin Willems (ACV United Freelancers) komt de ingreep geen moment te vroeg. "Er zijn drie grote platformen voor maaltijdbezorging in België. Bij een daarvan, Takeaway.com, hebben de koeriers al het statuut van werknemer. Bij de twee andere, UberEats en Deliveroo, werken ze volgens twee systemen. Ofwel volgens het regime van de deeleconomie, waarbij ze geen duidelijk statuut of sociale rechten hebben, of als zelfstandige. Die twee grote bedrijven staan nog steeds weigerachtig tegenover de nieuwe wetgeving."

De sociale inspectie moet nu zorgen dat alle platformen zich naar de Belgische wetgeving schikken. "Eindelijk", zegt Willems. "Al moet die intentie nu ook nog waar worden gemaakt. Hopelijk zien we concrete stappen."

Een ander speerpunt in het plan zijn de extra controles in de pakjessector. Toen er vorig jaar wanpraktijken aan het licht kwamen bij onderaannemers van PostNL, zoals de tewerkstelling van minderjarigen, merkte minister Dermagne al op dat de regering orde op zaken zou stellen. "De sector pretendeert het model van de toekomst te zijn, maar met de tewerkstelling van kinderen werpt hij ons meer dan 130 jaar terug in de tijd", klonk het.

Extra controles moeten nu de pakkans gevoelig verhogen. Terwijl er in 2022 ongeveer 250 controles werden uitgevoerd, ligt de lat dit jaar op minstens 375. In 2024 opnieuw. "We mobiliseren onze inspecteurs om fraude en misstanden bij pakketbezorgers aan te pakken", aldus de minister.

Tot slot bevat het sociale fraudeplan nog een heleboel andere maatregelen. Zo wil Vivaldi de strijd aanbinden met niet-gerapporteerde arbeidsongevallen, de zogenaamde 'Tippex-ongevallen'. Ook ongevallen met gedetacheerden, bijvoorbeeld op bouwwerven, moeten beter worden geregistreerd.

Share this page