Operationeel Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022

Actieplan

Het Operationeel Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022 is in volle ontwikkeling. Het Actieplan is conform het Sociaal Strafwetboek gelinkt met het Strategisch Plan Sociale Fraudebestrijding. Gezien dit laatste plan nog niet volledig gefinaliseerd is, heeft ook het operationeel Actieplan vertraging opgelopen. Van zodra het plan wordt goedgekeurd op Ministerraad zal het ook beschikbaar zijn op ons website.

De SIOD heeft t.a.v. haar partners wel voorzien in de nodige continuering.

Wat betreft de flitscontroles kunnen we u het volgende melden:

In 2022 zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:

  • Januari: Bewakingssector
  • Februari: Transport (goederenvervoer met inbegrip van de koerierdiensten)
  • Mei: Bouw (met inbegrip van de metaal – en elektrosector)
  • Juli: Horeca
  • September: Land – en tuinbouw (groene sectoren)
  • November: Grootsteden (met focus op (hand)carwashes)

Meer informatie omtrent de flitscontroles kan u hier terugvinden.

Share this page