Resultaten gemeenschappelijke controles sociale fraude 2021

Inspectie

Er zijn 15.174 gemeenschappelijke controles gebeurd in het kader van de strijd tegen sociale fraude (zwartwerk, …) waarbij in 35% van de gecontroleerde ondernemingen inbreuken werden vastgesteld.

De statistieken arrondissementscellen beperken zich tot de acties die gezamenlijk werden gevoerd in het kader van de werking van de arrondissementscellen in hun “strijd tegen de sociale fraude”. Ze zijn slechts een fractie van het totale aantal controles dat door de verschillende sociale inspectiediensten werd uitgevoerd (meer dan 100.000 controles op jaarbasis).

Infographic

Share this page