UPDATE: Rapport COVID-19

Foto covid

Rapport met betrekking tot de activiteiten van de sociale inspectiediensten en de SIOD tijdens de periode van COVID-19.

De COVID-19 crisis heeft een impact zonder weerga op de werking van de SIOD en de sociale inspectiediensten gekend.

Het vervolgrapport voor het 1ste semester van 2021 kan u hier terugvinden.
Dit rapport is een aanvulling op de trimestriële en semestriële rapporteringen van de SIOD en het SIOD Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2020.  Dit rapport vervangt dus geenszins deze andere rapporten, maar wil een overzicht bieden van de resultaten met betrekking tot de impact van COVID-19 op de activiteiten van de SIOD en de sociale inspectiediensten in 2020.

Share this page