Jaarverslag sociale fraude

Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2021 (nieuw)

In 2017 werd een project opgestart voor de professionalisering van de opvolging en het meten van de inspanningen op vlak van sociale fraudebestrijding en om methoden en aanbevelingen te verstrekken voor een verdere professionalisering van het toezicht naar de toekomst toe. 
Net als in de voorbij jaren heeft de SIOD in 2021 dit jaarlijkse evaluatieverslag, met de bijdrage van de verschillende betrokken actoren, verder uitgebreid.

In het jaarverslag Sociale Fraudebestrijding 2021 worden de resultaten van de 3 pijlers toegelicht:

  • Pijler 1: Monitoring van de strategische indicatoren (KPI's) 
  • Pijler 2: Monitoring van het Actieplan 2021
  • Pijler 3: Monitoring van de financiële resultaten