Flitscontroles

Flits groenFlitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. 

November: flitscontrole in de grootsteden - incl. (hand)carwashes

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding, wordt in de maand november een nationale flitscontrole in de grootsteden - inclusief de (hand)carwashes gepland.

SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt:

De checklist specifiek voor de carwashes kunt u hier terugvinden.

In 2023 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd: 

  • Februari: transportsector
  • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Juni: horeca
  • Augustus: schoonmaaksector
  • Oktober: groene sectoren
  • December: vleessector