Internationale samenwerking bij werfcontroles

Contrôle conjoint

Afgelopen week voerden Belgische en buitenlandse inspectiediensten gezamenlijk controles uit in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. Zij werden hierbij ondersteund door de European Labour Authority.

In de regio Rotterdam in Nederland namen vier Belgische inspecteurs deel aan een gezamenlijke controle. Hier werd onder andere een Belgische firma gecontroleerd. Twee Brazilianen die voor deze firma aan het werk waren, bleken niet in orde met hun documenten en mochten niet verder werken. Daarnaast voeren de Nederlandse collega’s verder onderzoek naar de tewerkstelling van 2 Bulgaarse werknemers voor een Nederlandse firma.

In eigen land, in de regio Leuven werden verschillende werven gecontroleerd waarbij de Belgische inspecteurs werden bijgestaan door 2 inspecteurs uit Polen en 2 inspecteurs uit Malta.  Op één van deze werven was voor 8 van de 14 aangetroffen personen de verplichte aanwezigheidsregistratie “Check in @ Work” niet gebeurd.

Share this page