Nieuwe huisstijl SIOD

huisstijl

Nieuw logo

Er werd gekozen voor een logo dat blijk geeft van vertrouwen en deskundigheid. Het symboliseert ook de centrale en coördinerende rol van de SIOD tussen de federale sociale inspectiediensten.

De voorbije jaren werd de rol en organisatie van de SIOD op een aantal belangrijke punten geheroriënteerd.

De SIOD heeft als kerntaak om de samenwerking tussen de federale sociale inspectiediensten nog efficiënter te laten verlopen door gebruik te maken van moderne en wetenschappelijk onderbouwde methodes om fraudefenomenen op een omvattende en geïntegreerde wijze aan te pakken.

Om deze vernieuwde rol beter in de verf te zetten werd er ook gekozen voor een nieuw logo dat de rol van de SIOD  in de coördinatie en de samenwerking met de federale sociale inspectiediensten symboliseert.

 

Het nieuwe logo is gebaseerd op volgende concepten:

  • De focusrichting van de grafische elementen onderstreept de centrale en strategische rol van SIOD als centraal coördinatieorgaan.
  • De blauwe kleurgradiënten symboliseren de pluraliteit van de diensten.
  • De typografie van het logo is monochroom en verfijnd, wat het gevoel van precisie, professionaliteit en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak versterkt.
  • De lijnen in het logo zijn recht met directe lijnen, wat aantoont dat SIOD zijn rol als sociaal fraudepreventie-organisme serieus neemt. Convergerende kleuren en vormen benadrukken dit aspect van SIOD.
  • De pijlen zijn evenzeer naar buiten als naar binnen gericht, wat niet alleen de rol van SIOD als externe, klantgerichte sparringpartner toont, maar ook als interne coördinator van de verschillende inspectiediensten. De SIOD is een strategische gesprekspartner, zowel voor externe partners als voor interne partners.
  • De communicatie van SIOD met haar klanten en partners verloopt in twee richtingen, waarbij alle communicatiekanalen worden gefaciliteerd dankzij de proactieve aanpak van SIOD.
  • De rechte lijnen en pijlen in het logo tonen de rechtlijnige aanpak die technologisch onderbouwd is. Pijlen, rechte lijnen en vierkanten staan voor technologische en analytische kennis.

Vernieuwde website

De vorige website van de SIOD dateerde van 2017 en de functionaliteiten beantwoordden niet langer aan de technologische en communicatieve vereisten van vandaag.

Burgers, ondernemingen, sociale partners, federale en gewestelijke inspectiediensten, Europese partners,… hebben via de vernieuwde website op een moderne en dynamische manier toegang tot relevantie informatie.

Share this page