#Rights4AllSeasons campaign

seizoensarbeid

Rechten voor elk seizoen: De Europese Arbeidsautoriteit steunt eerlijk werk voor seizoenarbeiders

ELAVandaag (15/6) lanceert de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) de bewustmakingscampagne "Rechten voor elk seizoen", waarin de aandacht wordt gevestigd op de noodzaak om eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden te promoten voor seizoenarbeiders tewerkgesteld in alle EU-landen werken. De campagne, die wordt geleidt door de Europese Arbeidsautoriteit samen met de Europese Commissie, het European Platform tackling undeclared work,, het EURES-netwerk, de EU-landen en de sociale partners, zal lopen van juni tot oktober 2021.

Naar schatting verrichten 850.000 EU-burgers elk jaar seizoensarbeid buiten hun land van herkomst. Mobiele seizoenarbeiders hebben dezelfde rechten op eerlijke arbeidsomstandigheden wanneer zij in een ander EU-land werken, met dezelfde arbeids- en sociale rechten als lokale werknemers. Gezien de tijdelijke aard van hun werk kunnen zij echter kwetsbaarder zijn voor onzekere arbeids- en leefomstandigheden, fraude en misbruik. De COVID19-pandemie heeft de omstandigheden van seizoenarbeiders verslechterd en hen blootgesteld aan grotere gezondheidsrisico's.

Om deze problemen in de praktijk aan te pakken en de eerlijke arbeidsomstandigheden van seizoenarbeiders te vrijwaren, voert de Europese Arbeidsautoriteit samen met de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de sociale partners een actieplan uit. Als onderdeel van deze geïntegreerde actie heeft de communicatiecampagne "Rechten voor elk seizoen" tot doel de mobiele seizoenarbeiders en hun werkgevers beter bewust te maken van hun rechten en plichten en van de beschikbare adviesdiensten.

De heer Cosmin Boiangiu, uitvoerend directeur van de Europese Arbeidsautoriteit, verklaarde "ELA is opgericht om de EU-landen en de sociale partners te ondersteunen en te zorgen dat mobiele werknemers en werkgevers profiteren van eerlijke arbeidsvoorwaarden over de grenzen heen. Seizoenarbeiders zijn essentieel voor belangrijke sectoren van onze economie en hun activiteiten waren bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de COVID19-pandemie. We zijn blij dat we onze missie kunnen beginnen waar te maken door hen te steunen. De EU-lidstaten en de sociale partners weten dat zij op ELA kunnen rekenen om de aandacht te vestigen op rechten en plichten en om de handhaving van  EU- en de nationale wetgeving te ondersteunen. Eerlijk werk is niet seizoensgebonden."

In het kader van haar actieplan inzake seizoenarbeiders Action Plan on seasonal workers organiseert ELA ook workshops met nationale overheidsdiensten en sociale partners om practices inzake informatieverspreiding en het verlenen van bijstand en diensten aan seizoenarbeiders en werkgevers te verzamelen en uit te wisselen. De Autoriteit staat ook klaar om grensoverschrijdende gecoördineerde en gezamenlijke inspecties gericht op sectoren met seizoensarbeid te ondersteunen, methoden en practices uit te wisselen met nationale arbeidsinspecties, en  uitwisselingsbezoeken met medewerkers in EU-landen te ondersteunen. Voor meer informatie over de campagne, of om als seizoenarbeider of werkgever informatie te verkrijgen, bezoek de webpagina https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

Ter ondersteuning: Op 16 maart 2021, organiseerde het Platform Zwartwerk (European Platform tackling Undeclared work) een online seminar over de aanpak van niet-aangegeven arbeid binnen het seizoenswerk, met een specifieke focus op de impact van de COVID-19 pandemie. U kunt de samenvatting hier vinden.

België

België ondersteunt, zowel op politiek als op operationeel vlak de uitbouw van ELA. Dit nieuwe EU-orgaan zal de Lidstaten en hun sociale inspectiediensten ondersteunen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en bij de bestrijding van het (nationale) zwartwerk via het Platform Undeclared  Work. De ‘best practices’ die erop nationaal en Benelux – niveau bestaan inzake gemeenschappelijke controles en gegevensuitwisseling moeten ook in dit kader een Europees vervolg krijgen.

De voorziene flitsactie in de groene sectoren wordt vervroegd naar juni om zich in te schakelen binnen de kick-off van de campagne. In september voorziet de campagne een actieweek waarbij in heel Europa specifieke acties worden georganiseerd om het belang van de rechten van de seizoenwerker in de spotlight te plaatsen. De SIOD, samen met haar partners, plannen om in deze actieweek om een inspectie met één of meerdere buitenlandse delegaties te organiseren. Afhankelijk van het verdere verloop van de ingrijpende COVID-19 pandemie zal dit een via overleg op afstand (concerted) of met een bezoek ter plaatse (joint) gebeuren..

De folder rond seizoenswerk in de land- en tuinbouw kunt u hier terugvinden (beschikbaar in meerdere talen).

Dienstendiensten2

Share this page