Voorstelling nieuwe website

New site

Tijdens het Strategisch comité van de SIOD van woensdag 3 maart (digitaal) werd in aanwezigheid van minister Dermagne (vice-eersteminister en minister van Economie en Werk), minister Vandenbroucke (Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) en minister Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) de nieuwe website van de SIOD voorgesteld. Dit gaat samen met de invoering van een nieuw logo en huisstijl

Binnen het Strategisch Comité van de SIOD waren eveneens volgende leidend ambtenaren en vertegenwoordigers aanwezig:

  • Dhr. Snyders (Administrateur-generaal RSZ)
  • Dhr. De Poorter (Voorzitter FOD WASO)
  • Dhr. Carlens (Administrateur-generaal RVA)
  • Mevr. Vanderstappen (Administrateur-generaal RSVZ)
  • Dhr. De Cock (Administrateur-generaal RIZIV)
  • Dhr. De Valkeneer (Procureur-generaal Openbaar Ministerie)

Met deze nieuwe website, als communicatiekanaal, komt de SIOD tegemoet aan een betere dienstverlening naar de burgers, ondernemingen, sociale partners, academische wereld, sociale inspectiediensten en andere stakeholders.  

 

Share this page